top of page

TELEFONICZNY RACHUNEK PŁATNICZY

Płatności

Przede wszystkim spokój
i łatwy dostęp do pieniędzy.
Także na rybach i bez Internetu.

W ramach Małej Instytucji Płatniczej prowadzimy rachunki płatnicze klientom, które w chwili obecnej zasilać można przelewem bankowym, przelewem z innego rachunku w MIP oraz przekazem pocztowym. Identyfikator rachunku klienta w usłudze Teleportfel.pl składa się z pięciu cyfr i zaczyna się od cyfry "9" np: 90000. Zgodnie z art. 117h Ustawy o usługach płatniczych Mała instytucja Płatnicza może przechowywać środki pieniężne użytkowników na rachunkach płatniczych użytkowników, przy czym łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2000 euro. Regulamin usługi Teleportfel.pl zakłada, że kwota ta nie może być większa niż 8000 PLN.

Na ten moment zlecenia przelewu z rachunku płatniczego w MIP na dowolne konto w kraju dokonywać można za pośrednictwem systemu IVR oraz dedykowanej infolinii. Zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych Teleportfel.pl  może wykonywać swoją działalność wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przygotowaniu nowa funkcjonalność czyli zamiana posiadanych środków w MIP na czek Blik co umożliwi wypłatę środków z bankomatu oraz realizację zakupów w sklepach stacjonarnych i wybranych sklepach internetowych.

Usługi płatnicze
Logo usługi płatniczej Teleportfel.pl
Ile to kosztuje

Opłata aktywacyjna, która pobierana jest automatycznie po pierwszym zasileniu rachunku to 8,23 PLN.

Następnie co 30 dni pobierana jest opłata za utrzymanie Indywidualnego

Numeru Dostępowego (IND), która również wynosi 8,23 PLN. Opłata nie jest naliczana w sytuacji gdy na rachunku nie ma środków czyli gdy klient nie korzysta z usługi. Koszt zlecenia przelewu to 2,5% od kwoty przelewu ale nie mniej niż 5 PLN. Podczas zlecania przelewu lektor informuje klienta o wysokości naliczonej prowizji.

Jak działa
system

Jako Mała Instytucja Płatnicza zobowiązani jesteśmy do przestrzegania Dyrektywy PSD2, która wprowadza m.in. procedurę silnego uwierzytelnienia, na podstawie której weryfikowana jest tożsamość osoby dokonującej płatności. 

Każdy posiadacz rachunku płatniczego w usłudze Teleportfel.pl otrzymuje Indywidualny Numer Dostępowy (IND). Użytkownik wybiera na klawiaturze telefonu przydzielony IND i łączy się w ten sposób ze swoim rachunkiem płatniczym. System automatycznie łączy w parę telefon użytkownika i jego IND. Para- telefon + IND- stanowi jeden ze składników uwierzytelniania użytkownika. 

Ponadto każdy użytkownik posiada swój pięciocyfrowy identyfikator, który jest równocześnie numerem rachunku płatniczego i wraz z pinem powiązany jest z IND tworząc grupę składników uwierzytelniających. Dodatkowo transakcje płatnicze autoryzowane są otrzymanym kodem sms lub kodem spod zdrapki- w zależności od możliwości lub preferencji użytkownika.

Przelewy przez IVR i dedykowaną infolinię

Aby zlecić przelew użytkownik korzystając z IND łączy się ze swoim kontem, a następnie loguje się identyfikatorem rachunku oraz pinem.

Po zalogowaniu lektor automatycznie informuje użytkownika o stanie środków na jego rachunku. Klient podążając za lektorem określa na klawiaturze kwotę przelewu. Po określeniu kwoty lektor informuje go o wysokości prowizji, a następnie prosi o nagranie numer konta, danych odbiorcy oraz tytułu przelewu. Na koniec użytkownik proszony jest o autoryzację transakcji kodem sms lub kodem spod zdrapki. 

 

Po zalogowaniu do portfela klient może wybrać opcję połączenia z infolinią i zlecić wykonanie przelewu konsultantowi zatwierdzając transakcję kodem sms lub spod zdrapki.   

bottom of page